Poszukiwanie:

- poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się:

poszukiwanie osób bliskich
poszukiwanie dłużników
poszuikiwanie sprawców przestępstw

- poszukiwanie mienia:

ruchomości - samochody, maszyny i urządzenia oraz inne wartościowe  przedmioty
nieruchomości - celem spełnienia roszczenia w drodze egzekucji komorniczej