Ustawa

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Usługach Detektywistycznych.
(dz. U. z 2002 r.  Nr 12, poz. 110)