Windykacja należności


dochodzenie roszczeń finansowych na drodze negocjacji z dłuznikiem
monitorowanie spłat nalezności
sporządzanie analiz oraz raportów dotyczących dłuznika
pomoc oraz konsultacje prawne w zakresie odzyskiwania należności