Wykonywanie  zleceń dotyczących wykrywania i eliminacji urządzeń podsłuchowych


 wykrywanie i eliminacja technicznych urządzeń podsłuchowych i podglądowych
zabezpieczanie posiedzeń oraz spotkań biznesowych w zakresie  antypodsłuchowym
analiza zagrożeń