Wywiad w sprawach szkód ubezpieczeniowych

Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym