wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy

Zadaniem wywiadu gospodarczego jest zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej i prawnej, a także kadrowej oraz planowej podmiotów gospodarczych. Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego ma na celu ochronę interesów i zapobieganie stratom finansowym przedsiębiorstw. Sprawdzamy zarówno potencjalnych jak i obecnych partnerów gospodarczych. Podejmowane przez nas czynności zmniejszają stopień ryzyka, pozwalając jednocześnie uniknąć ewentualnych strat.

nieuczciwa konkurencja
Wykrywanie i zapobieganie nieuczciwej konkurencji

Przypadki nieuczciwej konkurencji to jeden z coraz częściej występujących rodzajów realizowanych spraw dla przedsiębiorców. Straty ponoszone przez pracodawców bywają ogromne i potrafią doprowadzić do upadku firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mamy na koncie szereg zrealizowanych zleceń zakończonych ujawnieniem przestępstw gospodarczych.

ustalenia majątkowe
Ustalenia majątkowe dotyczące osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Najczęściej występującym powodem ustalania majątkowego jest sytuacja związana z egzekwowaniem należności przez wierzycieli. Zweryfikowany przez nas stan majątkowy dłużnika pozwoli na szybkie podjęcie działań windykacyjnych.
Ustalamy zdolności finansowe oraz posiadany majątek podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

windykacja należności
Windykacja należności

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w windykacji przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Współpracujemy od wielu lat zarówno z instytucjami finansowymi, jak i firmami leasingowymi, bankami oraz przedsiębiorstwami prywatnymi. Realizujemy windykację terenową wraz z monitorowaniem spłat i prowadzeniem negocjacji z dłużnikiem, jak również raportujemy sprawy na bieżąco.

wykrywanie podsłuchów
Wykrywanie elektronicznych urządzeń podsłuchowych i podglądowych oraz GPS

Podsłuch to jedna z najczęściej nielegalnie stosowanych metod uzyskania informacji. W wielu przypadkach instalowany jest przez osoby potrzebujące zaspokoić swoją ciekawość. Może również posłużyć kradzieży poufnych informacji w firmie oraz w innych celach przestępczych. W ramach naszej działalności zajmujemy się wykrywaniem i eliminacją urządzeń podglądowo-podsłuchowych oraz lokalizatorów GPS.

informatyka śledcza
Informatyka śledcza

Podejrzewasz, że informacja którą przekazałeś, czy otrzymałaś przez Twój telefon czy komputer posłużył się ktoś, kto nie powinien? Wykonujemy profesjonalne badania zawartości telefonów, tabletów oraz komputerów osobistych celem wyeliminowania oprogramowania szpiegowskiego.

weryfikacja kontrahentów
Weryfikacja kontrahentów oraz zatrudnionych pracowników

Fundamentem każdego przedsiębiorstwa jest tworzący go zespół. Bywa, że jedno z ogniw zawodzi powodując straty nie tylko w wymiarze finansowym. W przypadku niewłaściwie dobranego partnera gospodarczego ryzyko strat jest równie nieuniknione. Weryfikujemy przedstawione przez potencjalnych kontrahentów informacje dotyczące ich przedsiębiorstwa i przekazujemy w formie raportu do analizy Klienta. Sprawdzamy zachowania pracowników m.in. przebywających na zwolnieniach lekarskich, delegacjach etc.

pomoc prawna
pomoc, konsultacje oraz opieka prawna

Biuro Detektywistyczne FOKS na życzenie Klienta oferuje konsultacje oraz pomoc prawną kancelarii.