zdrada
Dostarczanie dowodów w sprawach zdrady

Jeśli podejrzewasz partnera o prowadzenie podwójnego życia pomożemy Ci w dyskretny i profesjonalny sposób dostarczyć sprawdzone informacje, które rozwieją wszelkie wątpliwości. Działamy skutecznie, a uzyskane materiały dowodowe m.in. w postaci zdjęć, zapisu video mogą posłużyć w dochodzeniu praw przed sądem. Sporządzamy szczegółowy raport z przeprowadzonych działań.

obserwacja
Prowadzenie dyskretnej obserwacji

Tę formę działania detektywa wykorzystuje się, gdy mamy do czynienia z podejrzeniem zdrady, prowadzeniem nielegalnych interesów, ustaleniem zachowań i bezpieczeństwa dzieci, wykrywaniem ukrytych składników majątku i miejsca pracy małżonka niedopełniającego uiszczania alimentów, a także w śledztwach dotyczących wszelkiego rodzaju przestępstw. Obserwacja jest jedną z podstawowych form uzyskiwania informacji, gdy metody czerpiące z innych źródeł nie dają całkowitej i wyczerpującej wiedzy.

zbieranie informacji
Zbieranie informacji w sprawach cywilnych

To ustalenia w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych. Udzielamy niezbędnej pomocy w sprawach o rozwód/ separację i innych małżeńskich, w sprawach wynikających ze stosunków miedzy rodzicami a dziećmi oraz innymi osobami fizycznymi i podmiotami, w sprawach o naruszenie posiadania i innych, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

ustalenie pokrewieństwa
Ustalenia pokrewieństwa osób m.in. na podstawie materiału DNA

W sytuacjach, gdy niezbędnym jest ustalenie ojcostwa pobierany jest materiał genetyczny wskazanej osoby i przekazywany do analizy w wyspecjalizowanym laboratorium genetycznym. Tego rodzaju sprawy wymagają najwyższej dokładności z zachowaniem poufności i standardów prawnych oraz zaangażowania specjalistów z zakresu genetyki. Współpracujemy z wyspecjalizowanym laboratorium realizującym badania zlecone również przez instytucje i wymiar sprawiedliwości.

poszukiwanie osób
Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

Realizujemy poszukiwania osób bliskich w przypadkach zaginięć, jak innych mających związek z różnorodnymi zdarzeniami. Poszukujemy osób ukrywających się, dłużników, czy sprawców przestępstw. Ustalamy miejsca pobytu dzieci, w sytuacji gdy jeden z rodziców najczęściej pozbawiony praw rodzicielskich, bądź mający ich ograniczenie ukrywa dziecko celem wymuszenia na drugim pewnych ustępstw. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu ustaleń miejsca pobytu osób. Klient na każdym etapie sprawy jest informowany o sytuacji i wynikach śledztwa

bezpieczeństwo dzieci
Śledztwa związane z bezpieczeństwem dzieci oraz osób najbliższych

Nietypowe i podejrzane zachowania pociech niejednokrotnie wynikają z wpływu środowiska, w którym spędzają swój czas. Pomożemy w uzyskaniu odpowiedzi na trudne pytania. Dyskretna obserwacja oraz umiejętnie przeprowadzony wywiad wyjaśnią zaistniałą sytuację.

wykrywanie podsłuchów
Wykrywanie podsłuchu, kamer oraz GPS

Podsłuch to jedna z najczęściej nielegalnie stosowanych metod uzyskania informacji. W wielu przypadkach instalowany jest przez osoby potrzebujące zaspokoić swoją ciekawość. Może również posłużyć kradzieży poufnych informacji w firmie oraz w innych celach przestępczych. W ramach naszej działalności zajmujemy się wykrywaniem i eliminacją urządzeń podglądowo-podsłuchowych oraz lokalizatorów GPS.

opiekunka do dziecka
Weryfikacja kompetencji oraz zachowań opiekunek do dzieci i osób starszych

Chcesz zatrudnić opiekunkę dla swojego dziecka, czy osoby starszej? Z zachowaniem poufności zweryfikujemy posiadane referencje i wiarygodność osób do opieki oraz tych którym powierzasz własny dom, czy mieszkanie.

sprawdzanie bezpieczeństwa
Sprawdzanie bezpieczeństwa stacjonarnych i mobilnych urządzeń elektronicznych

Podejrzewasz, że informacja którą przekazałeś, czy otrzymałaś przez Twój telefon, czy komputer posłużył się ktoś, kto nie powinien? Wykonujemy profesjonalne badania zawartości telefonów, tabletów oraz komputerów osobistych celem wyeliminowania oprogramowania szpiegowskiego.

Pomoc i opieka prawna

Każdy z Klientów na życzenie otrzyma pomoc i opiekę prawną ze strony kancelarii prawnej . W nurtujących Państwa sprawach prowadzimy konsultacje i porady. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w zakresie prawa cywilnego w tym rodzinnego i opiekuńczego, psychologii oraz grup wsparcia.